09/02/2023 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XII
XII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/04/2022 18:50

 

Nguyên tác

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених:
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Взойдет ли он — тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (Бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vừa giàu có, lại đẹp trai, là Lenski đó
Đến đâu cũng được xem là rể khá:
Thì làng quê có tập quán thế mà;
Mọi gia đình có con gái trong nhà
Đều cố gả với chàng nửa máu Nga cho chắc;
Chàng vừa tới, mọi chuyện đều dẫn dắt,
Để có người cố nhắc, dù đôi chút vòng vèo,
Rằng độc thân là cảnh đời buồn sao;
Rồi mời gọi chàng trai sang uống nước,
Sai con gái Đunhia ra rót trà mời khách,
Cô nghe thầm:”Đunhia hỡi, chú ý vào!“
Rồi người nhà đem tới đàn ghi ta:
Cô con gái bật tiếng e e (Ôi trời hỡi!):
Mời anh đến lâu đài vàng nhà em với!…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XII