25/05/2024 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thiền
聞蟬

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2016 09:40

 

Nguyên tác

樹杪棲身豈愛髙,
不堪泥溼下蓬蒿。
朝朝飲露扶清質,
時吐元音對影號。

Phiên âm

Thụ diểu thê thân khởi ái cao,
Bất kham nê thấp há bồng hao.
Triêu triêu ẩm lộ phù thanh chất,
Thời thổ nguyên âm đối ảnh hào.

Dịch nghĩa

Có phải ưa cao mà đậu trên ngọn cây đâu
Vì không chịu nổi bùn lầy ẩm thấp nên không xuống đám cỏ lau
Sáng sáng hớp giọt sương mai bồi bổ lấy chất trong sạch
Lắm lúc nhìn bóng kêu lên những âm thanh tự nhiên

Bản dịch của Đông Xuyên

Đâu phải đầu cây thích đậu cao?
Xuống sình với cỏ chịu làm sao!
Uống sương sớm giữ mình trong sạch,
Đối bóng, reo lên những tiếng gào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Văn thiền