29/09/2022 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc quy tăng
鎮國歸僧

Tác giả: Lý Văn Phức - 李文馥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 10:34

 

Nguyên tác

柱持古寺人衢老,
歷閱居諸若弗勝。
鎮武伏前丞法印,
文昌座下照心冰。
曲肱枕後全無夢,
抱膝吟中只有燈。
人問廢興都不答,
聖何豈敢曰愚僧。

Phiên âm

Trụ trì cổ tự nhân cù lão,
Lịch duyệt cư chư nhược phất thăng.
Trấn Vũ phục tiền thừa pháp ấn[1],
Văn Xương toà[2] hạ chiếu tâm băng.
Khúc quăng chẩm[3] hậu toàn vô mộng,
Bão tất ngâm trung chỉ hữu đăng[4].
Nhân vấn phế hưng đô bất đáp,
Thánh hà khởi cảm viết ngu tăng.

Dịch nghĩa

Nhà sư già trụ trì ngôi chùa cổ bên đường,
Không thể tính được là đã bao lâu.
Quán Trấn Vũ nằm phía trước thế giữ ấn báu,
Bên dưới có toà Văn Xương đế quân soi tỏ tấm lòng băng.
Nằm xuống gấp tay gối đầu, không còn vướng mộng,
Chỉ còn một mình với ngọn đèn, ôm gối mà ngâm thơ.
Người đời hỏi chuyện thịnh, suy ta đều chẳng muốn đáp lại,
Bậc thánh nhân thì đâu dám, chỉ dám nhận là kẻ tu hành ngu dốt thôi.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Bên đường chùa cổ sư già,
Tu trì chẳng tính được là bao lâu.
Quán Trấn Vũ một toà ấn báu,
Ngôi Văn Xương soi thấu lòng băng.
Gấp tay gối chẳng mộng nhăng,
Một mình một ngọn cô đăng ngâm sầu.
Người hỏi thịnh suy đều chẳng đáp,
Chỉ đành làm dốt nát tu hành.
Bài thơ này chép trong Tây Hồ thắng tích của Lý Văn Phức, nằm trong Hiếu cổ đường thi tập 孝古堂詩集 (VHv.106).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Trong Đạo giáo, chỉ ấn chương của đạo sĩ sử dụng khi thi hành pháp sự, trên mặt ấn khắc tên vị thiên thần tiên, tương truyền có thể trừ tà trấn quỷ. Trong Phật giáo, chỉ ấn chương Phật pháp.
[2] Chòm sáu sao Đẩu Khôi gọi là Văn Xương cung gồm các sao Thượng tướng, Thứ tướng, Quí tướng, Tư mệnh, Tư trung, Tư lộc. Văn Xương còn gọi là Văn Khúc ngôi sao giữ về văn vận khoa danh.
[3] Lấy tích trong Luận ngữ, chỉ việc nhàn tản rỗi rãi không vướng bận lợi danh.
[4] Chỉ Phật pháp, ý nói như đèn chiếu rọi, phá tan tà ác, hắc ám, vô minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Văn Phức » Trấn Quốc quy tăng