29/10/2021 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái ngoại tạp vịnh
塞外雜詠

Tác giả: Lâm Tắc Từ - 林則徐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2019 10:33

 

Nguyên tác

天山萬笏聳瓊瑤,
導我西行伴寂寥。
我與山靈相對笑,
滿頭晴雪共難消。

Phiên âm

Thiên Sơn vạn hốt tủng quỳnh diêu,
Đạo ngã tây hành bạn tịch liêu.
Ngã dữ sơn linh tương đối tiếu,
Mãn đầu tình tuyết cộng nan tiêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thiên Sơn vạn đỉnh cao tít tắp,
Đường dẫn về tây chỉ quạnh hiu.
Thần núi cùng ta cười đối đáp,
Bạc đầu cộng tuyết cứng khó tiêu.
Tác giả làm bài nầy trên đường qua Y Lê, Tân Cương, thấy dãy núi Thiên Sơn cao ngất, đỉnh phủ đầy tuyết giống như mái đầu bạc trắng của mình, tận trung báo quốc nhưng thất bại phải bị đi đày, tất cả nỗi phiền muộn đó khó tiêu tan được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tắc Từ » Tái ngoại tạp vịnh