27/06/2022 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 3
避疫閒居感作其三

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 16/07/2021 09:13

 

Nguyên tác

醜美難從外表分,
况其修飾太多頻。
瘟君定厭看人面,
故遣遮之免損神。

Phiên âm

Xú mĩ nan tòng ngoại biểu phân,
Huống kỳ tu sức thái đa tần.
Ôn quân định yếm khan nhân diện,
Cố khiển già chi[1] miễn tổn thần.

Dịch nghĩa

Xấu đẹp khó nhìn bề ngoài mà phân biệt,
Huống chi lại sửa chữa trang sức quá nhiều, quá liên tục.
Quan Ôn hẳn chán nhìn mặt người,
Nên bắt che đi khỏi tổn thần.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Xấu đẹp bề ngoài đã khó phân,
Huống chi trang điểm biết bao lần.
Quan Ôn chán mặt người ta hẳn,
Nên bắt che đi khỏi tổn thần.
Chùm bài thơ này được viết đầu năm 2020 trong đợt giãn cách xã hội, ở nhà tránh dịch Covid-19.

[1] Đeo khẩu trang là cách tốt nhất để phòng tránh lây nhiễm Covid, vì vậy mọi người ra đường đều phải đeo khẩu trang che kín mặt. Thậm chí có những thời điểm, những nơi, có thể bị phạt nếu không đeo khẩu trang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 3