26/01/2022 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 4
雜詩其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:42

 

Nguyên tác

大靠城頭小靠山,
裹糧人過鬼門關。
子來應自無勞苦,
三月岩溪總甚閑。

Phiên âm

Đại kháo thành đầu tiểu kháo san,
Khoả lương nhân quá Quỷ Môn quan.
Tử lai ưng tự vô lao khổ,
Tam nguyệt nham khê tổng thậm nhàn.

Dịch nghĩa

Lớn dựa vào thành, nhỏ dựa vào núi,
Người gùi lương thực đi qua cửa ải Quy Môn.
Anh đến đó không khó nhọc gì lắm,
Ba tháng ở khe núi cũng nhàn nhã.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lớn dựa vào thành, nhỏ dựa vào núi,
Gùi lương qua ải Quỷ Môn quan.
Anh đi đến đó không gian khổ,
Ba tháng rừng khe thực rất nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp thi kỳ 4