29/09/2022 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngâm nguyệt kỳ 1
吟月其一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 15:51

 

Nguyên tác

月桂中天夜色寒,
清光皎皎影團團。
詩人助興常思玩,
野客添愁不忍觀。
翡翠樓邊懸玉鏡,
珍珠簾外掛冰盤。
良宵何用燒銀燭,
晴彩輝煌映畫欄。

Phiên âm

Nguyệt quế trung thiên dạ sắc hàn,
Thanh quang hạo hạo ảnh đoàn đoàn.
Thi nhân trợ hứng thường tư ngoạn,
Dã khách thiêm sầu bất nhẫn quan.
Phí thuý lâu biên huyền ngọc kính,
Trân châu liêm ngoại quải băng bàn.
Lương tiêu hà dụng thiêu ngân chúc,
Tình thái huy hoàng ánh hoạ lan.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Đêm lạnh vừng trăng đừng giữa giời,
Tròn xoe trong vắt bóng chơi vơi.
Nhà thơ hứng quá trừng đôi mắt,
Khách ẩn buồn tênh lảng một nơi.
Lầu thuý gương đâu treo xế cạnh,
Rèm châu băng những giắt bên ngoài.
Đêm nay đuốc bạc chi cần đốt,
Bức vẽ lan can đã sáng ngời.
Bài thơ này do Hương Lăng làm, nằm trong hồi 48 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Ngâm nguyệt kỳ 1