18/05/2024 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 5

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:54

 

Phiên âm

Tư quân vô kế thức quân quan,
Ngân thiếp châu kham huyễn mục khan.
Bất luận vũ kiều ca mị xứ,
Lễ dung như thử đại gian nan.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, lại phủi bụi chiếc mũ của nàng,
Dát bạc, khảm trai, nhoà cả mắt người xem.
Không kể vẻ yêu kiều của điệu múa, nét duyên dáng của lời ca,
Dung nhan lễ mạo như thế, khó có ai theo được.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, mũ nàng, ta phủi bụi,
Ngọc vàng hoa mắt cả người xem.
Giọng ca điệu múa yêu kiều thế,
Dung mạo đoan trang, đời khó tìm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 5