07/08/2020 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đang xảy ra một việc với tôi”
“Cо мною вот что происходит”

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/08/2011 08:46

 

Nguyên tác

Cо мною вот что происходит
ко мне мой старй друг не ходит,
и ходят в праздной суете
разнообразные не те.
И он
      не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладёт
и у другой меня крадёт.
А той –
          скажите, бога ради
кому на плечи руки класть?
Та,
    у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознано наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько
              нервных
                                и недужных,
ненужных связей,
                            дружб ненужных!
Во мне уже осатаненность!
О, кто-нибудь,
                       приди,
                                 нарушь
чужих людей
                       соединённость
и разобщённость
                        близких душ!

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đang xảy ra một việc với tôi:
Bạn cũ tôi không qua lại nữa rồi,
những người đến với tôi đều vướng chuyện vô bổ,
họ đủ loại khác nhau – tôi đâu cần họ.
Và bạn tôi
        không cùng họ đi đâu
anh ta thừa hiểu điều này,
chuyện hai đứa cãi nhau không tài nào giải thích nổi,
cả hai đứa đau khổ, vật vã mãi.

Đang xảy ra một việc với tôi:
người vẫn đến với tôi
đặt tay lên vai tôi âu yếm
đã giật được tôi khỏi tay người đàn bà khác
lại hoàn toàn không phải người tôi cần.
Bạn cho hay, xin vì Chúa,
    người đàn bà của tôi
             biết phải đặt tay lên vai ai chứ?
Người phụ nữ của tôi
       đã để tôi bị giật mất
để trả thù sẽ tìm giật một người khác thôi.
Cô chưa thể đáp trả ngay
cô còn phải đấu tranh, phải sống
rồi tự nhiên sẽ chọn được
một người khác cho cô.
Ôi có quá nhiều các quan hệ chẳng ai cần
     dễ tổn thần kinh, bệnh hoạn,
những tình bạn không cần thiết!
Trong lòng tôi đã chai sạn, chết khô!
Ôi
   mong ai đó, đến xoá hộ cho
cảnh những người xa lạ
            phải ở bên nhau mãi mãi
và những tâm hồn gần gũi
             lại phải xa cách!
1957

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » “Đang xảy ra một việc với tôi”