16/08/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi
雜詩

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 09:57

 

Nguyên tác

聞道黃龍戍,
頻年不解兵。
可憐閨裡月,
長在漢家營。
少婦今春意,
良人昨夜情。
誰能將旗鼓,
一為取龍城?

Phiên âm

Văn đạo Hoàng Long thú,
Tần niên bất giải binh.
Khả liên khuê lý nguyệt,
Trường tại Hán gia doanh.
Thiếu phụ kim xuân ý,
Lương nhân tạc dạ tình.
Thuỳ năng tương kỳ cổ,
Nhất vị thủ Long thành.

Dịch nghĩa

Nghe nói rằng lính thú tại Hoàng Long
Lâu năm ở đó không được giải ngũ
Thương thay cho vầng trăng nơi phòng khuê
Ở mãi doanh trại nhà Hán
Người thiếu phụ với bao tình tứ trong muà xuân này
Người chồng lính phú với bao tình cảm trong đêm qua
Có ai mà giong cờ khua trống
Một trận chiến chiếm lấy Long thành

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoàng Long, nghe nói biết bao người
Biên thú năm năm mãi chửa thôi.
Luống xót phòng khuê trăng quạnh quẽ,
Ở hoài dinh Hán, chốn xa xôi.
Xuân này thiếu phụ tình man mác,
Ðêm trước chinh phu ý tuyệt vời.
Cờ trống ai người mang được nhỉ,
Long thành chiếm lấy hộ cho ai ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Tạp thi