06/12/2022 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
飲酒得諸友佳作即復走筆書示

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2014 20:55

 

Nguyên tác

故鄉顏色尚依然,
人世升沉五六年。
樽酒眼中同過客,
孤帆天分即浮煙。
亭亭缺月如曾約,
片片危峰只在前。
號笑老顚裂風景,
猶來聱叟是頑仙。

Phiên âm

Cố hương nhan sắc thượng y nhiên,
Nhân thế thăng trầm ngũ lục niên.
Tôn tửu nhãn trung đồng quá khách,
Cô phàm thiên phận tức phù yên.
Đình đình khuyết nguyệt như tằng ước,
Phiến phiến nguy phong chỉ tại tiền.
Hào tiếu lão điên liệt phong cảnh,
Do lai Ngao Tẩu[1] thị Ngoan Tiên[2].

Dịch nghĩa

Cảnh sắc làng cũ vẫn y vậy
(Ta) nổi chìm cõi người đời năm sáu năm rồi
(Bên) chén rượu, trong mắt, cùng là khách trọ
Buồm lẻ loi trên vùng trời, ngay trong khói nổi
Vầng trăng khuyết treo cao như từng hẹn
Lớp lớp núi cao chỉ ở trước (mặt)
Kẻ rồ cười vang náo động cả cảnh vật
Thì ra ông già ương bướng lại là vị tiên ngu độn thích đùa

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cảnh sắc quê nhà vẫn thế thôi,
Nổi chìm năm sáu độ thu rồi.
Coi nhau là khách cùng nâng chén,
Lạc lõng cánh buồm cảnh nổi trôi.
Trăng khuyết trơ trơ như đã hẹn,
Non cao sừng sững sẵn kia rồi.
Lão rồ cười rộ động phong cảnh,
Ương bướng hoá ra tiên thích đùa.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tên người đời gán cho Nguyên Kết, một danh sĩ đời Đường vì ông không chịu theo thế tục, giữ tư cách thanh cao của mình.
[2] Hiệu của Thẩm Đình Thuỵ đời Đường, tu luyện thành công, nóng lạnh chỉ mặc một áo mỏng, chân không đi bộ hành trăm dặm, già mà không suy yếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị