02/07/2022 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh trên sông

Tác giả: Mã Giang Lân - Lê Văn Lân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2010 20:58

 

Tiếng gõ thuyền đánh cá râm ran
Sóng xô nhau chạy
Ráng đỏ mặt sông bập bùng lửa cháy
Là lúc bình minh lên

Làng tôi nhìn ra sông
Mỗi sáng thấy mặt mình soi nước
Nghe tiếng cuộc đời xung quanh quen thuộc
Mát lành trong gió ban mai

Con sông dài
Bên bồi bên lở
Người ra đi lòng vẫn nhớ
Những bình minh quê nhà

Bình minh lên đàn cá ngạnh ăn xa
Đàn cá mương dập dình mép nước
Những ngôi sao hiện trên cát ướt
Sáng lung linh

Có trưa hè
          nắng loé
Súng dân quân nổ ròn hơn tiếng gõ
                          thuyền đánh cá
Xác giặc cháy bùng như ráng đổ mặt sông

Đó cũng là bình minh trên sông
1969

Bài thơ trên đã đoạt Giải thưởng 5 năm thơ của Hội Văn nghệ Hà Nội (1966-1981).

Nguồn: Về một cây cầu, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Giang Lân » Bình minh trên sông