20/08/2022 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến huỳnh hoả
見螢火

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:33

 

Nguyên tác

巫山秋夜螢火飛,
簾疏巧入坐人衣。
忽驚屋裡琴書冷,
復亂檐邊星宿稀。
卻繞井闌添個個,
偶經花蕊弄輝輝。
滄江白發愁看汝,
來歲如今歸未歸。

Phiên âm

Vu sơn thu dạ huỳnh hoả phi,
Sơ liêm xảo nhập toạ nhân y,
Hốt kinh ốc lý cầm thư lãnh,
Phục loạn thiềm thiền tinh tú hi.
Khước nhiễu tỉnh lan thiêm cá cá,
Ngẫu kinh hoa nhị lộng huy huy.
Thương giang bạch phát sầu khan nhữ,
Lai tuế như kim quy vị quy?

Dịch nghĩa

Đêm thu ở núi Vu, đom đóm lập loè bay,
Khéo lọt vào rèm thưa, đậu trên áo người ngồi.
Chợt sợ hãi vì trong phòng đèn sách lạnh giá,
Lại bay ra thềm chập chờn như sao thưa,
Hết quanh quẩn ngoài thành giếng từng con,
Lại tình cờ bay qua nhị hoa đùa lấp lánh.
Kẻ bạc đầu ở sông Thương buồn xem mày,
Năm tới vào lúc này, có trở về không?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đêm thu Vu Giáp đóm bay vời,
Khéo lọt rèm thưa đậu áo người.
Trong gác lạnh lùng đàn sách lạnh,
Ngoài hiên nhấp nhánh ánh sao rơi.
Vừa quanh thành giếng bay vơ vẩn,
Lại đến vườn hoa điểm sáng ngời.
Tóc bạc thương giang buồn thấy nó,
Ngày này năm tới có về chưa?
(Năm 759)
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kiến huỳnh hoả