14/05/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:48

 

bếp chiều khói toả
vàng thếp non tây
chim từng đàn bay
xếp hàng về tổ
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Chiều