14/08/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Annie
Annie

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/12/2020 18:29

 

Nguyên tác

Sur la côte du Texas
Entre Mobile et Galveston il y a
Un grand jardin tout plein de roses
Il contient aussi une villa
Qui est une grande rose

Une femme se promène souvent
Dans le jardin toute seule
Et quand je passe sur la route bordée de tilleuls
Nous nous regardons

Comme cette femme est mennonite
Ses rosiers et ses vêtements n’ont pas de boutons
Il en manque deux à mon veston
La dame et moi suivons presque le même rite

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trên bờ biển bang Texas
Giữa Mobile với Galveston
Nơi đây có một vườn hồng
Bao quanh biệt thự khuất trong khu này
Vườn hồng chẳng biết của ai

Một người phụ nữ thường hay bộ hành
Trong khu vườn chỉ một mình
Còn tôi đi dưới bóng xanh trên đường
Nhìn nhau cho mắt vấn vương

Mennonite tên gọi thường của em
Áo hồng em chẳng cài khuy
Áo tôi thì thiếu hai khuy cúc cài
Nhìn nhau mà mắt cùng say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Annie