30/05/2024 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhạc Dương lâu
登岳陽樓

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 17:11

 

Nguyên tác

危樓峙高岸,
登臨何壯哉。
浮雲三楚盡,
秋水九江來。
往事傳三醉,
故鄉空一涯。
西風倚孤檻,
鴻雁有餘哀。

Phiên âm

Nguy lâu trĩ cao ngạn,
Đăng lâm hà tráng tai!
Phù vân Tam Sở[1] tận,
Thu thuỷ Cửu giang[2] lai.
Vãng sự truyền tam tuý[3],
Cố hương không nhất nhai.
Tây phong ỷ cô hạm,
Hồng nhạn hữu dư ai!

Dịch nghĩa

Lầu cao ngất sừng sững trên bờ cao
Lên cao nhìn xuống, cảnh thật hùng tráng
Mây nổi khắp vùng Tam Sở
Nước thu từ chín sông đổ về
Truyện xưa truyền lại (Lã Đồng Tân) đã say ba lần ở đây
Quê hương một góc trời không
Gió tây thổi, một mình dựa lan can
Chim hồng chim nhạn kêu thêm buồn

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lầu cao sừng sững bờ cao
Lên cao hùng tráng biết bao cảnh trời
Mây tràn Tam Sở khắp nơi
Chín sông thu đổ nước vời mênh mông
Ba lần say Lã Đồng Tân
Cố hương khuất áng mây Tần xa xa
Hắt hiu gió thổi mình ta
Chim hồng, chim nhạn bóng tà kêu thương
Nhạc Dương lâu: tên một toà lầu ở cửa tây thành huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam do Trương Duyệt đời Đường xây, đối mặt với hồ Động Đình. Phạm Trọng Yêm đời Tống có bài Nhạc Dương lâu phú nổi tiếng.

[1] Ba miền của nước Sở, Tây Sở, Đông Sở, và Nam Sở; nay thuộc phần đất tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Chiết Giang.
[2] Có chín dòng sông đổ vào hồ Động Đình, sông Phong, sông Nguyên, sông Tương, sông Tư, sông Dương Tử,...
[3] Ba lần say. Lã Đỗng Tân 呂洞賓 đời Đường thi hỏng, được Chung Ly Quyền dạy thuật trường sinh. Người đời liệt Lã Đỗng Tân vào hàng Bát Tiên 八仙. Ông có hai câu thơ: "Tam tuý Nhạc Dương nhân bất thức, Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ" 三醉岳陽人不識,朗吟飛過洞庭湖 (Ba lần say ở lầu Nhạc Dương không ai biết, Hát vang bay qua hồ Động Đình).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đăng Nhạc Dương lâu