23/09/2020 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Quan đồ
陽關圖

Tác giả: Lý Tuấn Dân - 李俊民

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 22:36

 

Nguyên tác

一杯送別古陽關,
關外千重萬疊山。
試問青青渭城柳,
不知眼見幾人還。

Phiên âm

Nhất bôi tống biệt cổ Dương Quan,
Quan ngoại thiên trùng vạn điệp san.
Thí vấn thanh thanh Vị thành liễu,
Bất tri nhãn kiến kỷ nhân hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ải Dương xưa tiễn đưa nhau một chén
Ngoài xa kia ngàn vạn núi điệp trùng
Xin hỏi cùng liễu xanh xanh thành Vị
Mắt có nhìn được mấy kẻ về chăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tuấn Dân » Dương Quan đồ