26/09/2022 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản kềnh
短檠

Tác giả: Thư Nhạc Tường - 舒岳祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 02:36

 

Nguyên tác

昔年曾讀退之詩,
牆角短檠吁可悲。
我有短檠元不棄,
自悲雙眼早昏眵。

Phiên âm

Tích niên tằng độc Thoái Chi[1] thi,
Tường giác đoản kềnh hu khả bi.
Ngã hữu đoản kềnh nguyên bất khí,
Tự bi song nhãn tảo hôn si.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm xưa từng đọc thơ Thoái Chi
Đèn nhỏ góc tường ôi sầu bi
Ta cũng có đèn nhưng không bỏ
Buồn vì mắt dử chẳng thấy gì
Đoản kềnh là đèn có chân ngắn, ý muốn nói loại đèn nhỏ ít ánh sáng.

[1] Tên tự của Hàn Dũ 韓愈 (768-824). Bài "Đoản đăng kềnh ca" 短燈檠歌 (Bài ca cây đèn nhỏ) của ông có câu: "Tường giác quân khan đoản kềnh khí" 牆角君看短檠棄 (Anh thấy góc tường bỏ đèn nhỏ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Nhạc Tường » Đoản kềnh