15/08/2022 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lư sơn Song Kiếm phong
題廬山雙劍峰

Tác giả: Lai Hộc - 來鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 16:53

 

Nguyên tác

倚天雙劍古今閑,
三尺高于四面山。
若使火雲燒待動,
始應農器滿人間。

Phiên âm

Ỷ thiên song kiếm cổ kim nhàn,
Tam xích cao vu tứ diện sơn.
Nhược sử hoả vân thiêu đãi động,
Thuỷ ưng nông khí mãn nhân gian.

Dịch nghĩa

Cặp kiếm chống trời này xưa nay vẫn an nhàn,
Cao chừng ba thước, chung quanh là núi.
Giá như có đám mây lửa nào nung chảy ngọn núi này ra được,
Thì trước tiên nên làm nông cụ cho khắp cõi người này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn an nhàn từ xưa đôi kiếm
Ba thước cao núi hiểm quanh bao
Giá như nung chảy được nào
Chế thành nông cụ mà trao cõi người
Lư sơn là dãy núi ở huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, trong đó có một ngọn tên là Song Kiếm, vì hình dạng của nó như một cặp kiếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lai Hộc » Đề Lư sơn Song Kiếm phong