07/03/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biểu tượng
Épigramme

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/12/2020 20:45

 

Nguyên tác

Mon adorable jardinière
Toi qui voudrais savoir pourquoi
Nul ne tape sur ton derrière
Ne sait-tu donc pas comme moi
Qu’il ne faut pas battre une femme
Et même avec une Fleur Rare… Oui, Madame

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người làm vườn dễ thương ơi
Có mong muốn biết chuyện đời tại sao
Không ai đánh lén từ sau
Như tôi không biết lẽ nào mà ra
Rằng không nên đánh đàn bà
Dù cho với một cành hoa... Thưa bà
Hurlus, le 22 septembre 1915

In trong Poèmes à Lou (Những vần thơ tặng Lou, 1914).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Biểu tượng