22/10/2021 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh đã giấu người đời”
“Wie schändlich du gehandelt”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/01/2007 15:45

 

Nguyên tác

Wie schändlich du gehandelt,
Ich hab’ es den Menschen verhehlet,
Und bin hinausgefahren aufs Meer,
Und hab es den Fischen erzählet.

Ich laß’ dir den guten Namen
Nur auf dem festen Lande;
Aber im ganzen Ocean
Weiß man von deiner Schande.

Bản dịch của Quang Chiến

Anh đã giấu người đời,
Chuyện em ăn ở bạc,
Anh ra tận biển khơi,
Kể cho tôm cá biết.

Giữ cho em tiếng tốt,
Chỉ ở nơi đất liền,
Cả đại dương vô tận,
Biết nỗi nhục của em!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Anh đã giấu người đời”