05/08/2021 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già đầu bạc như tơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 12:29

 

Mẹ già đầu bạc như tơ,
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ già đầu bạc như tơ