01/07/2022 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sang

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 03:20

 

Bờ sông đã tiếng ai chặt mía
Hay nhớ nên người bớt xa xôi
Nắng cũ còn trên da tay đấy
Đã nghe ram ráp ở đầu môi

Đêm đã dài thêm, ngày ngắn lại
Em sẽ nhiều lần quét ngõ hơn
Mùa hạ lặn vào trong vỏ trấu
Dễ gì giấc ngủ chịu qua đêm!

Ngỡ cứ dang tay là bay được
Dáng nào như cũng mảnh mai hơn
Người đưa thư rẽ sang ngõ khác
Để người có lỗi với kim đan
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Thu sang