27/05/2024 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách nhau là đất

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:20

 

A! Rình trông lại em rồi!
Đom đóm thở đêm bồi hồi
Ngũ sắc choàng lưng thon kéo lại
Đốt hình nhân về thay

Dìu chốn lối đồng thấp thỏm cườm tay
Xa gần nước mây não nuột cuồng quay
Chợ Âm Dương mua chịu giấy
Áo hồng, gối thêu cùng may

Tháng Bẩy, âm binh chặn cướp
Bùng bùng bát âm buổi em đi xưa
Voi mây ngựa xám nườm nượp
Mưa lên trắng mấy cho vừa

Chòi canh rộng những thiếu thừa
Kìa chăn gối chẳng kịp lừa hai vai
Dưới miền thăm thẳm đất dài
Rồi đây chỉ nở một loài hoa đêm
18-1-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Cách nhau là đất