05/08/2020 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Răn giận

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/02/2008 01:53

 

Giận làm chi tổn khí hoà,
Nào từng có ích nhọc mình ta.
Nếu đua khí huyết quên nhân nghĩa,
Hoà thất nhân tâm nát cửa nhà.
Mấy phát om thòm dường tích lịch,
Một cơn lừng lẫy tựa phong ba.
Đến khi tịt mới ăn năn lại,
Nhẫn song thì vạn sự qua.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Răn giận