27/01/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dứa

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2017 23:23

 

Mỗi cây một quả
Lá gai xương cá
Con sóc đến mùa
Trộm tối, trộm trưa...

Đầu xanh mũ vua
Mình vàng áo giáp
Một trăm con mắt
Nhìn quanh bốn bề

Đồi nắng dứa về
Đẹp trên đất đỏ
Một quả sóc ăn
Thơm lừng trong gió
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Dứa