28/05/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 7
江畔獨步尋花其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:44

 

Nguyên tác

不是看花即索死,
只恐花盡老相催。
繁枝容易紛紛落,
嫩葉商量細細開。

Phiên âm

Bất thị khán hoa tức sách tử,
Chỉ khủng hoa tận lão tương thôi.
Phồn chi dung dị phân phân lạc,
Nộn diệp thương lường tế tế khai.

Dịch nghĩa

Chẳng phải ta yêu hoa đến độ chết vì hoa khi hoa tàn,
Mà chỉ lo mỗi năm khi hoa rụng hết ta sẽ thêm một tuổi già.
Những hoa đã nở đầy trên cành sẽ rất dễ dàng rơi rụng,
Chỉ xin những nụ chưa nở hãy nở từ từ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chẳng phải mải xem hoa đến chết,
Chỉ lo hoa hết cũng già nhanh.
Nhành xuân như dễ rơi rơi rụng,
Lá nõn cùng nhau hé hé sinh.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 7