27/05/2024 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Trị Bình phủ viện Thúc Thuyên thị Ưng Tôn Nhâm Thân cửu nhật nguyên vận
和治平撫院叔荃氏膺蓀壬申九日原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/01/2015 11:43

 

Nguyên tác

暑往寒來歲月流,
幾番蝴蝶夢莊周。
佩茱正喜登高日,
栽菊偏疑未老秋。
情本無根甘自種,
詩原有債恨難酬。
北南十載重陽節,
一到神京又久留。

Phiên âm

Thử vãng hàn lai tuế nguyệt lưu,
Kỉ phiên hồ điệp mộng Trang Chu[1].
Bội thù[2] chính hỉ đăng cao nhật,
Tài cúc thiên nghi vị lão thu.
Tình bản vô căn cam tự chủng,
Thi nguyên hữu trái hận nan thù.
Bắc nam thập tải trùng dương tiết,
Nhất đáo thần kinh[3] hựu cửu lưu.

Dịch nghĩa

Ngày hè đi, mùa đông đến, ngày tháng dần qua
Giấc mộng Trang Chu đã mộng được mấy lần
Cài cành cây trên áo vui trong ngày đi chơi núi
Trồng cúc cứ ngỡ mùa thu mới sang
Tình vốn không có gốc mà cứ trồng mãi
Thơ vốn là nợ, giận khó trả nổi
Mười năm xuôi ngược nam bắc, nay gặp dịp lễ trùng dương
Về tới kinh đô hãy ở lại lâu hơn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hè sang đông lại mãi xoay vần
Giấc mộng Trang Chu đã mấy lần
Cài lá thù vui ngày dạo núi
Trồng hoa cúc ngỡ buổi thu phân
Tình cam trồng mãi cây không cội
Thơ khó trả xong vốn nợ nần
Lặn lội mười năm nay dịp lễ
Thần kinh về lại hãy dừng chân
Lời tự: "Kinh Triệu doãn" 京兆尹 (Thơ làm trong thời kỳ làm Kinh Triệu doãn).
Nhâm Thân tức năm 1932.

[1] Tức Trang Tử 莊子, người nằm ngủ mơ thấy mình hoá thành bướm.
[2] Thù du, thứ cỏ thuốc, người xưa thường vào dịp lễ trùng dương, cùng nhau leo núi hái cỏ về làm thuốc uống. Ở đây ý chỉ chuyện nhớ người ở phương xa. Lấy ý thơ Đường "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" 九月九日憶山東兄弟.
[3] Chỉ kinh đô Huế. Toàn câu này nói Thúc Thuyên có dịp về Huế, Thúc Giạ mong mỏi ở lại nhà một khoảng thời gian lâu hơn (Thúc Thuyên là em Thúc Giạ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Trị Bình phủ viện Thúc Thuyên thị Ưng Tôn Nhâm Thân cửu nhật nguyên vận