18/10/2021 15:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật tuyệt cú
夏日絕句

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 20:42

 

Nguyên tác

生當作人傑,
死亦為鬼雄。
至今思項羽,
不肯過江東。

Phiên âm

Sinh đương tác nhân kiệt,
Tử diệc vi quỷ hùng.
Chí kim tư Hạng Vũ,
Bất khẳng quá Giang Đông.

Dịch nghĩa

Sống phải làm người hào kiệt,
Chết cũng làm ma anh hùng.
Đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ,
Không chịu qua Giang Đông.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Sống là người hào kiệt
Chết cũng ma anh hùng
Nay còn nhớ Hạng Vũ
Không chịu sang Giang Đông
Lý Thanh Chiếu làm bài này sau khi xuống nam, ca ngợi Hạng Vũ “Không chịu qua Giang Đông”, ý chê trách vua tôi nhà Tống, yên bề một xó, không chịu lo tính việc khôi phục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Hạ nhật tuyệt cú