08/08/2022 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ độc toạ
秋夜獨坐

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:41

 

Nguyên tác

獨坐悲雙鬢,
空堂欲二更。
雨中山果落,
燈下草蟲鳴。
白髮終難變,
黃金不可成。
欲知除老病,
唯有學無生。

Phiên âm

Độc toạ bi song mấn,
Không đường dục nhị canh.
Vũ trung sơn quả lạc,
Đăng hạ thảo trùng minh.
Bạch phát chung nan biến,
Hoàng kim bất khả thành.
Dục tri trừ lão bệnh,
Duy hữu học vô sinh.

Dịch nghĩa

Ngồi một mình buồn tóc mai bạc
Nhà trống không, đã muốn canh hai
Trong cơn mưa trái rừng rơi rụng
Dưới ánh đèn tiếng côn trùng trong cỏ kêu
Tóc bạc rốt cuộc khó mà đổi
Hoàng kim không thể luyện ra được
Muốn biết cách trừ bệnh già lão
Chỉ có cách học "vô sinh" (không sinh ra)

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi không thương mái tóc
Buồng trống điểm sang canh
Trong mưa trái núi rụng
Dưới đèn trùng vọng thanh
Tóc trắng rồi khôn cải
Thuốc tiên chẳng khá thành
Muốn trừ bệnh già khổ
Chủ học đạo vô sanh.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TPHCM, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thu dạ độc toạ