09/08/2022 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tiểu nữ
傷小女

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 17:48

 

Nguyên tác

一歲猶未滿,
九泉何太深。
惟餘卷施草,
相對共傷心。

Phiên âm

Nhất tuế do vị mãn,
Cửu tuyền hà thái thâm.
Duy dư quyển thi thảo,
Tương đối cộng thương tâm.

Dịch nghĩa

Còn chưa đầy một tuổi,
Mà sao cõi chín suối sâu quá vậy ?
Chỉ có cỏ quyển thi là còn mọc trên mộ mãi,
Như tình thương của cha cho con.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Con một tuổi chưa tròn,
Vội chìm sâu chín suối.
Thôi chỉ còn cỏ quyển,
Là tâm nguyện thương con.
[] Tên một loại cỏ sống rất dai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Thương tiểu nữ