20/05/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuốn chiếu nhân tình hết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 11:08

 

Sách có chữ vô tình tiễn biệt[1],
Khách với mình xưa quen biết chi nhau.
Quê quán đâu mà nhà cửa ở đâu,
Ngán vì nỗi nước lã ao bèo thêm đểnh đoảng.
Dưới nguyệt chén quỳnh khi thắng thưởng,
Tôi hát chơi mà khách cũng nghe chơi.
Thảm thiết chi mà giọt ngọc tuôn rơi,
Mai mốt đã ngược xuôi người một xứ.
Cô nhạn nam phi hồng bắc khứ,
Nhàn vân tây vãng thuỷ đông lưu.[2]
Khách về nhà đã có bạn khâm trù[3],
Vui vẻ đêm thu cùng mở tiệc.
Đây cũng ôm cầm theo liễu mạch[4],
Thú cầm ca[5] còn lắm khách vui chơi.
Kìa kìa cá nước chim trời.
Nguồn:
1. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Không có tính với nhau mà tiễn nhau.
[2] Chữ Hán: 孤雁南飛鴻北去,閒雲西往水東流. Nghĩa: Chiếc nhạn bay sang nam, chim hồng đi về bắc; Đám mây bay sang tây, dòng nước chảy về đông.
[3] Chăn đệm.
[4] Đường nhỏ trồng liễu.
[5] Đàn hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cuốn chiếu nhân tình hết