30/06/2022 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâu tịch vọng
江樓夕望

Tác giả: Thôi Thực - 崔湜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 22:23

 

Nguyên tác

試陟江樓望,
悠悠去國情。
楚山霞外斷,
漢水月中平。
公子留遺邑,
夫人有舊城。
蒼蒼煙霧裏,
何處是鹹京。

Phiên âm

Thí trắc giang lâu vọng,
Du du khứ quốc tình[1].
Sở sơn hà ngoại đoạn,
Hán thuỷ nguyệt trung bình.
Công tử lưu di ấp,
Phu nhân hữu cựu thành[2].
Thương thương yên vụ lý[3],
Hà xứ thị Hàm kinh[4].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Buổi chiều lên lầu sông ngắm,
Cố đô dằng dặc bao tình.
Núi Sở ngoài vùng ráng đỏ,
Sông Hán dưới bóng trăng im.
Công tử để lại quận ấp,
Phu nhân di tích cựu thành.
Mênh mông trong vùng sương khói,
Nơi nào là chốn Hàm kinh.
Năm 708 vì phạm lỗi, Thôi Thực bị biếm xuống Tương Dương làm thứ sử Tương Châu, tuy thời gian ở đây không lâu nhưng ông đã làm một số bài thơ về phong cảnh Tương Dương, cũng để nói lên nỗi nhớ nhung kinh đô, triều đình của ông và mong có ngày trở lại. Đây là một trong những bài đó. Giang lâu chỉ lầu ở bắc thành Tương Dương, vì mặt bắc thành sát bờ sông nên bắc lâu được gọi là giang lâu. Tác giả muốn nói vì nhớ kinh đô nên lên lầu phía bắc nầy để dễ nhìn về phía Trường An hơn.

[1] Tình cảm nhớ nhung sau khi rời kinh đô, triều đình.
[2] Góc tây bắc trong thành Tương Dương có một toà nhỏ được đặt tên Phu nhân thành. Năm 378 đời Đông Tấn loạn lạc, Phù Kiên 苻堅 nhà Tiền Tần muốn tiêu diệt Đông Tấn, sai trưởng tử Phù Phi 苻丕 suất lĩnh 17 vạn quân đánh Tương Dương, một địa diểm trọng yếu của nhà Tấn. Trung lang tướng Chu Tự 朱序 của Đông Tấn trấn thủ Tương Dương chống cự quyết liệt, mẹ của Chu Tự là Hàn phu nhân 韓夫人 là người từng theo chồng Chu Đảo 朱燾 (cha của Chu Tự) hành quân, đánh trận, thủ thành đã nhiều nên có kinh nghiệm về trận mạc, ngày đêm đi vòng trên mặt thành tuần tiễu quan sát và tiên liệu mặt tây bắc thành là nơi Phù Phi sẽ đánh trước. Bà hối thúc gia nhân, nữ tì cùng phụ nữ trong thành ngày đêm xây thêm một thành nhỏ kiên cố phía trong sát với tường thành ngoài để phòng thủ. Quả nhiên Phù Phi tấn công vào mặt tây bắc nhưng thất bại.
[4] Chỉ kinh đô Trường An của nhà Đường.
[3] Trong vùng sương khói mênh mông xanh thẳm, tác giả không thấy được Hàm kinh cũng như không thể đoán được bước tiền trình của ông vì sau khi bị biếm xuống Tương Dương, ông có được gọi về kinh đô phục chức hay sẽ đổi đi một chỗ khác xa hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Thực » Giang lâu tịch vọng