04/10/2022 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Vương Chi Hoán - 王之渙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2008 19:53

 

Nguyên tác

楊柳東風樹,
青青夾禦河。
近來攀折苦,
應為別離多。

Phiên âm

Dương liễu đông môn thụ,
Thanh thanh giáp ngự hà.
Cận lai phan chiết khổ,
Chỉ vị biệt ly đa.

Dịch nghĩa

Ở cửa đông có trồng hàng dương liễu,
Xanh tươi cạnh bên lạch nước chảy qua hoàng cung.
Gần đây đang khốn khổ bị vin bẻ,
Vì người ta tiễn đưa nhau nhiều.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dương liễu ngòi đông mọc,
Xanh xanh ánh nước mây.
Gần đây vin bẻ khó,
Chỉ bởi lắm chia tay.
Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chi Hoán » Tống biệt