01/10/2022 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 02:49

 

Hai ba ngọn[1], một điểm[2] mưa,
Một chiếc thuyền chài diễn[3] nước đưa.
Khuất cụm[4] câu buông cần nhè nhẹ.
Kề hoa mui ngỏ cửa thưa thưa.
Với[5] then phong nguyệt mùa mùa đủ,
No miếng ngư hà[6] bưa bữa thừa.
Mựa[7] nói giang hồ yên mỗ thú[8],
Chạnh lòng ngụy khuyết[9] tiếng chuông sơ[10].

liễu đỏ: Một thứ rau mọc ở bãi nước hoặc đồng nội, vị cay đắng (cây dăm dại).

Ý hai câu cuối: dầu thân ở chốn giang hồ mà trong bụng vẫn hướng về cung khuyết của triều đình.
[1] Ngọn rau.
[2] Chỗ.
[3] Xa.
[4] Cụm cây.
[5] Đầy.
[6] Cá tôm.
[7] Chớ.
[8] Thú này.
[9] Cửa cung vua.
[10] Bắt đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài