06/07/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hô Đà hà
過滹沱河

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2018 23:53

 

Nguyên tác

翠堤紅柳白沙瀕,
滹水榮廻險要津。
雨漲雁門泉瀉玉,
風高鹿郡浪翻銀。
偶因秋過燕行客,
忽憶冰堅漢度晨。
天命有歸河助順,
清流遺見帝王真。

Phiên âm

Thuý đê hồng liễu bạch sa tần,
Hô thuỷ vinh hồi hiểm yếu tân.
Vũ trướng Nhạn môn tuyền tả ngọc,
Phong cao Lộc quận lãng phiên ngân.
Ngẫu nhân thu quá Yên[1] hành khách,
Hốt ức băng kiên Hán[2] độ thần.
Thiên mệnh hữu quy hà trợ thuận,
Thanh lưu di kiến đế vương chân.

Dịch nghĩa

Đê biếc rau răm đỏ bãi cát trắng,
Nước sông Hổ Đà quanh đi quẩn lại bến hiểm yếu.
Mưa dâng Nhạn môn suối rót ngọc,
Gió cao Lộc quận dấy sóng bạc.
Hành khách nhân ngẫu nhiên đến đất Yên,
Bỗng nhớ buổi sáng bến đò sông Hán băng rắn.
Mệnh trời đã quy về, sông giúp cho xuôi thuận,
Soi dòng xanh còn thấy chân tích đế vương.

Bản dịch của Hoài Anh

Rau đỏ bãi trắng đê xanh,
Bến hiểm yếu sông chảy quanh nhiều vòng.
Mưa cửa Nhạn suối tuôn dòng,
Gió cao Lộc quận sóng trong dập dềnh.
Khách nhân thu tới Yên Kinh,
Nhớ băng rắn lúc qua ghềnh Hán Giang.
Mệnh trời, sông giúp thuận đàng,
Dòng xanh in dấu rõ ràng đế vương.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Kinh đô cũ của Trung Quốc, nay là thủ đô Bắc Kinh.
[2] Tên một con sông lớn ở Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Quá Hô Đà hà