17/06/2024 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gánh cực mà đổ lên non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 18:02

 

Gánh cực mà đổ lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.
Khảo dị:
Gánh cực mà đổ lên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.
Gánh cực mà đổ nên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gánh cực mà đổ lên non