02/10/2022 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Mộc Lan miếu
題木蘭廟

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Hà Như vào 16/11/2012 16:43

 

Nguyên tác

彎弓征戰作男兒,
夢裏曾經與畫眉。
幾度思歸還把酒,
拂雲堆上祝明妃。

Phiên âm

Loan cung chinh chiến tác nam nhi,
Mộng lý tằng kinh dữ hoạ mi.
Kỷ độ tư quy hoàn bả tửu,
Phất Vân[1] đôi thượng chúc Minh Phi[2].

Dịch nghĩa

Giương cung ra trận đóng con trai,
Trong mơ từng vẽ lông mày.
Mấy lần toan về lại đem rượu,
Lên gò Phất Vân chúc Minh Phi.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Giương cung ra trận giả nam nhi,
Giấc ngủ từng mơ vẽ cặp mi.
Mấy độ toan về còn rót rượu,
Phất Vân lên đó chúc Minh Phi.
Mộc Lan miếu: nay ở núi Hoàng Cương, Hồ Bắc, do người địa phương lập nên để kỷ niệm người nữ anh hùng Bắc triều Hoa Mộc Lan.

[1] Gò Phất Vân, là nơi người Hồ thờ cúng cầu phúc lúc bấy giờ. Ở đây chỉ chung những nơi biên ải mà Mộc Lan từng ở.
[2] Tức Vương Chiêu quân. Hai câu này ý là: mỗi khi Mộc Lan nhớ nhà muốn về lại lấy tấm gương Chiêu Quân vì nước quên thân để tự gắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề Mộc Lan miếu