05/12/2021 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị nguyệt nhị nhật du Lạc Nguyên
二月二日遊洛源

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 09:33

 

Nguyên tác

舊苑新晴草似苔,
人還春在踏青開。
今朝此地成惆悵,
已後蓬春更莫來。

Phiên âm

Cựu uyển tân tình thảo tự đài,
Nhân hoàn xuân tại đạp thanh khai.
Kim triêu thử địa thành trù trướng,
Dĩ hậu bồng xuân cánh mạc lai.

Dịch nghĩa

Công viên cổ mới tạnh mưa, cỏ mịn như rêu,
Sau lễ hội người người ra về, xuân vẫn còn nhưng cỏ bị dẫm nát.
Sáng nay nhìn nơi này lòng thật buồn,
Sau này sẽ không đến vào dịp xuân nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công viên cổ cỏ như rêu thắm
Người ra về cỏ dẫm tả tơi
Sáng coi dạ những bồi hồi
Từ nay xuân tới chẳng chơi nơi này
Tục xưa, là mồng hai tháng hai là ngày lễ hội hoa triêu của Trung Quốc. Suối Lạc Nguyên bắt nguồn từ núi Hoa Sơn, huyện Lạc, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua một công viên cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Nhị nguyệt nhị nhật du Lạc Nguyên