21/07/2024 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống thì con chẳng cho ăn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:15

 

Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.
Khảo dị:
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Lúc sống thì chẳng cho ăn,
Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sống thì con chẳng cho ăn