04/12/2021 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 22
感遇其二十二

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:05

 

Nguyên tác

微霜知歲晏,
斧柯始青青。
況乃金天夕,
浩露沾群英。
登山望宇宙,
白日已西暝。
雲海方蕩潏,
孤鱗安得寧!

Phiên âm

Vi sương tri tuế yến,
Phủ kha thuỷ thanh thanh.
Huống nãi kim thiên tịch,
Hạo lộ triêm quần anh.
Đăng sơn vọng vũ trụ,
Bạch nhật dĩ tây minh.
Vân hải phương đãng thuật,
Cô lân an đắc ninh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 22