30/03/2023 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành bất đắc dã ca ca
行不得也哥哥

Tác giả: Khâu Tuấn - 丘濬

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 11:43

 

Nguyên tác

行不得也哥哥,
十八灘頭亂石多。
東去入閩南去廣,
溪流湍駛嶺嵯峨。
行不得也哥哥。

Phiên âm

Hành bất đắc dã ca ca,
Thập bát than đầu loạn thạch đa.
Đông khứ nhập Mân, nam khứ Quảng,
Khê lưu thoan sử lĩnh tha nga.
Hành bất đắc dã ca ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường đi không được nữa anh ơi
Mười tám thác ghềnh đá khắp nơi
Xuôi đông qua Mân, nam xuống Quảng
Suối sông chảy xiết núi cao vời
Đường đi không được nữa anh ơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Tuấn » Hành bất đắc dã ca ca