20/08/2022 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn Sơn thê ẩn xứ
寒山棲隱處

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2017 07:32

 

Nguyên tác

寒山棲隱處,
絕得雜人過。
時逢林內鳥,
相共唱山歌。
瑞草聯谿穀,
老松枕嵯峨。
可觀無事客,
憩歇在巖阿。

Phiên âm

Hàn Sơn thê ẩn xứ,
Tuyệt đắc tạp nhân quá.
Thì phùng lâm nội điểu,
Tương cộng xướng sơn ca.
Thuỵ thảo liên khê cốc,
Lão tùng chẩm tha nga.
Khả quan vô sự khách,
Khế hiết tại nham a.

Dịch nghĩa

Hàn Sơn nơi ở ẩn,
Không có những người phức tạp qua lại.
Lúc gặp chim rừng,
Cùng nhau hát bài ca núi.
Cỏ thơm lẫn cây cốc bên suối,
Thông già nằm ngang trên núi cao.
Có người nhàn vô sự,
Nghỉ ngơi bên vách đá.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Hàn Sơn nơi ẩn đời,
Tuyệt xa dấu người qua.
Khi gặp chim rừng đến,
Cùng hát khúc sơn ca.
Cỏ thơm ôm suối động,
Thông già gối trời cao.
Có người nhàn vô sự,
Tựa vách ngồi nghỉ ngơi.
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Hàn Sơn thê ẩn xứ