09/12/2022 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 27

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2018 17:36

 

bò bê xích mích
bò thích tịch mịch
bê cứ be be
rõ là tinh nghịch
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Bài số 27