24/09/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 10
馬詩其十

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2005 10:31

 

Nguyên tác

催榜渡烏江,
神騅泣嚮風。
君王今解劍,
何處逐英雄。

Phiên âm

Thôi bảng độ Ô Giang,
Thần truy khấp hướng phong.
Quân vương kim giải kiếm,
Hà xứ trục anh hùng.

Dịch nghĩa

Giục đẩy thuyền qua sông Ô Giang
Con ngựa thần truy hướng về ngọn gió mà khóc
Quân vương nay đã cởi kiếm
Còn biết đuổi theo anh hùng ở nơi nào ?

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Đẩy thuyền qua bến Ô Giang
Ngựa thần hướng mặt gió tràn lệ rơi
Quân vương nay cởi kiếm rồi
Còn đâu rong ruổi theo người hùng anh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 10