27/10/2021 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trống kia ai dám đánh tùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 12/10/2008 23:46

 

Trống kia ai dám đánh tùng,
Bậu không ai dám giở mùng chun vô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trống kia ai dám đánh tùng