23/03/2023 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Phỏng Mưu Tồn Tẩu nam y điếu ẩn
點絳唇-訪牟存叟南漪釣隱

Tác giả: Chu Tấn - 周晉

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2016 17:29

 

Nguyên tác

午夢初回,
卷簾盡放春愁去。
晝長無侶。
自對黃鸝語。

絮影蘋香,
春在無人處。
移舟去,
未成新句,
一研梨花雨。

Phiên âm

Ngọ mộng sơ hồi,
Quyển liêm tận phóng xuân sầu khứ.
Trú trường vô lữ.
Tự đối hoàng ly ngữ.

Nhứ ảnh tần hương,
Xuân tại vô nhân xứ.
Di chu khứ,
Vị thành tân cú,
Nhất nghiên lê hoa vũ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngủ trưa tỉnh giấc
Cuốn rèm đuổi cái sầu đi hết
Ngày dài không ai
Nói chuyện cùng con vẹt

Hoa liễu hương tần
Xuân chi mà vắng ngắt
Chèo thuyền thơ chưa viết ra câu
Hoa đã đầy nghiên mực

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tấn » Điểm giáng thần - Phỏng Mưu Tồn Tẩu nam y điếu ẩn