07/05/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực kỳ 08
寒食其八

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 14:01

 

Nguyên tác

寒食家家出古城,
滿川風雨看潮生。
八千里外飄零客,
起向朱櫻樹下行。

Phiên âm

Hàn thực gia gia xuất cổ thành[1],
Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh[2].
Bát thiên lý ngoại phiêu linh khách[3],
Khởi hướng chu anh thụ hạ hành[4].

Dịch nghĩa

Hàn thực nhà nhà ra khỏi cổ thành,
Gió mưa đầy sông nhìn nước triều lên.
Khách linh lạc tám ngàn dặm ngoài,
Hướng phía cây anh đào đi tới.
[1] Từ bài Hàn thực hành 寒食行 của Vương Kiến 王建.
[2] Từ bài Hoài trung vãn bạc độc đầu 淮中晚泊犢頭 của Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽.
[3] Nguyên thi tuyển chú là của Bạch Cư Dị, nhưng chưa rõ là từ bài nào.
[4] Từ bài Ngô Sở ca từ 吳楚歌詞 của Trương Tịch 張籍.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Hàn thực kỳ 08