07/12/2021 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt được đồng tiền

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 05/09/2009 00:43

 

Đầu năm ra cửa được đồng tiền,
Nào có cầu đâu, được tự nhiên.
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ,
Hay là con tạo thử người đen.
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại,
Hay để làm lương giúp nước liền.
Của cải vua ta đâu sẵn thế,
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên[1].
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
[1] Đồng tiền đúc vào thời Tự Đức, chữ vẫn còn nguyên vẹn nhưng tiền thì vô giá trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Bắt được đồng tiền