23/05/2024 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâu đông phú
樓東賦

Tác giả: Giang Thái Tần - 江采蘋

Thể thơ: Phú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 18:37

 

Nguyên tác

玉鑒塵生,
鳳奩香珍。
懶蟬鬢之巧梳,
閉縷衣之輕練。
苦寂寞於蔥宮,
但注思乎蘭殿。
信標梅之盡落,
隔長門而不見。

況乃:
花心颺恨,
柳眼弄愁。
暖風習習,
春鳥瞅瞅。
樓上黃昏兮,聽鳳吹而回首,
碧雲日暮兮,對素月而凝眸。
溫泉不到,憶拾翠之舊事,
閒庭深閉,嗟青鳥之信修。

緬夫:
太液清波,
水光蕩浮。
笠歌賞宴,
陪從宸修。
奏舞鸞之妙曲,
乘畫鷁之仙舟。
君情繾綣,
深敘綢緞。
誓山海而常在,
似日月而靡休。

何期:
嫉色庸庸,
妒心衝衝。
奪我之愛幸,
斥我乎幽宮。
思舊歡而不得,
相夢著乎朦朧。
度花朝與月夕,
慵獨對乎春風。
欲相如之奏賦,
奈世才之不工。
屬愁吟之未竟,
已響動乎疏鐘。
空長歎而掩袂,
步躊躇乎樓東。

Phiên âm

Ngọc giám trần sinh,
Phượng liêm hương trân.
Lãn thiền mấn chi xảo sơ,
Bế lũ y chi khinh luyện.
Khổ tịch mịch ư thông cung,
Đãn chú tư hồ lan điện.
Tín tiêu mai chi tận lạc,
Cách Trường Môn nhi bất kiến.

Huống nãi:
Hoa tâm dương hận,
Liễu nhãn lộng sầu.
Noãn phong tập tập,
Xuân điểu thu thu.
Lâu thượng hoàng hôn hề, thính phượng xuy nhi hồi thủ,
Bích vân nhật mộ hề, đối tố nguyệt nhi ngưng mâu.
Ôn tuyền bất đáo, ức thập thuý chi cựu sự,
Nhàn đình thâm bế, ta thanh điểu chi tín tu.

Miễn phù:
Thái Dịch thanh ba,
Thuỷ quang đãng phù.
Lạp ca thưởng yến,
Bồi tòng thần tu.
Tấu vũ loan chi diệu khúc,
Thừa hoạ nghịch chi tiên chu.
Quân tình khiển quyển,
Thâm tự trừu đoạn.
Thệ sơn hải nhi thường tại,
Tự nhật nguyệt nhi mị hưu.

Hà kỳ:
Tật sắc dung dung,
Đố tâm xung xung.
Đoạt ngã chi ái hạnh,
Xích ngã hồ u cung.
Tư cựu hoan nhi bất đắc,
Tương mộng trước hồ mông lung.
Độ hoa triêu dữ nguyệt tịch,
Dung độc đối hồ xuân phong.
Dục Tương Như chi tấu phú,
Nại thế tài chi bất công.
Thuộc sầu ngâm chi vị cánh,
Dĩ hưởng động hồ sơ chung.
Không trường thán nhi yểm duệ,
Bộ trù trừ hồ lâu đông.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gương ngọc bụi bám,
Hộp phượng hương phai.
Mái tóc mây thưa chải,
Tấm áo thêu biếng cài.
Khổ vắng vẻ nơi huệ các,
Riêng nhớ nhung chốn lan đài.
Tin hoa mai đang rơi rụng,
Nhìn Trường Môn nào thấy ai.

Hơn nữa:
Lòng hoa khơi hận,
Mắt liễu vương hờn.
Gió ấm man mác,
Chim xuân ran ran.
Trên lầu hoàng hôn chừ, nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo,
Bỗng mây chiều tối chừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngùi than.
Suối ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoan,
Trường môn đóng chặt, thương nỗi tin chim nhạn khó khăn.

Nhớ xưa:
Thái Dịch sóng gợn,
Nước sáng lập lờ.
Sênh ca yến tiệc,
Theo hầu đức vua.
Tâu khúc loan múa,
Lên thuyền rồng khua.
Tình vua quyến luyến,
Xoắn xuýt duyên tơ.
Thề non nước vững vàng muôn thuở,
Cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu.

Cớ sao:
Ghét sắc đùng đùng,
Lòng ghen hung hung.
Cướp ta niềm ân sủng,
Bỏ ta nơi u cung.
Mong vui xưa khó được,
Những mơ tưởng lung tung.
Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
Thẹn gió xuân thêm lạnh lùng.
Muốn Tương Như dâng phú,
Sợ đời kém tài hùng.
Nỗi buồn ngâm chưa dứt,
Đã vẳng tiếng chuông đồng.
Uổng than dài nhỏ lệ,
Lần bước trên lầu đông.
Tựa đề có bản chép là Đông lâu phú 東樓賦.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Thái Tần » Lâu đông phú